Photoshop Dersleri
Grafik ve Animasyon

Bu video serisi, Adobe Photoshop'un temel kullanımını öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Her  video, adım adım rehberlik ederek Photoshop'un ana özelliklerini ve araçlarını tanıtır. Öğrenciler Photoshop'u ilk  açtıklarında karşılaşacakları arayüzü keşfederler. Ardından, temel araçlar ve paletlerin kullanımı ile ilgili bilgi edinirler.

İlk videolarda öğrenciler şunları öğrenirler:

Photoshop'un temel arayüzüne giriş.

Araç çubuğundaki temel araçlar ve bunların kullanımı.

Katman paletinin kullanımı ve önemi.

Seçim araçlarının farklı özellikleri ve nasıl kullanılacakları.

Farklı ayarlamalar ve filtrelerin kullanımıyla görüntü düzenleme.