Paragraflar

p etiketiyle ifade edilmektedir. <p> paragraf yazılır. </p> Bu şekilde kullanılır.

Başlıklar

İngilizce de başlık heading olduğundan h1, h2, h3, h4, h5 ve h6 şeklinde yazılır. Sayılar boyutlarıyla ters orantılıdır. Yani h1 etiketi en büyük, h6 etiketi en küçüktür.

ÖRNEK:

<h1>HTML Öğreniyorum - Başlık 1</h1>
<h2>HTML Öğreniyorum - Başlık 2</h2>
<h3>HTML Öğreniyorum - Başlık 3</h3>
<h4>HTML Öğreniyorum - Başlık 4</h4>
<h5>HTML Öğreniyorum - Başlık 5</h5>
<h6>HTML Öğreniyorum - Başlık 6</h6>
--------ÇIKTISI--------

LİNKLER

< a > etiketi ile gösterilmektedir. Link oluşturmak için < a >< /a > etiketlerine ihtiyaç vardır , fakat açma etiketi içerisine a'dan sonra href parametresi yazılır. Href içerisine oluşturmak istediğimiz linkin adresini yazarız.

ÖRNEK:

<a> href="https://www.iremefe.com.tr"> linke tıkladığınızda iremefe'nin proje sitesini göreceksiniz.</a> 

--------ÇIKTISI--------

GÖRSELLER

 İngilizce'de görsel kelimesinin karşılığı image olup < img > kısaltması ile gösterilir. Bu zamana kadar öğrendiğimiz tüm etiketlerde hep etiketi açıp kapatıyorduk , ama < img > etiketinde bir farklılık mevcut , <img> etiketi özel bir etiket olup , "boş etiket" olarak adlandırılır. < img > etiketinin kapanışı < img/ > şeklinde olur. < img > etiketi içerisinde src parametresi kullanılır. Bu parametre göstermek istediğimiz görselin yolunu belirtmektedir. < img > etiketinin bir diğer parametresi ise alt parametresidir. alt etiketi, resmin ne ile alakalı olduğunu belirten bir açıklama gibi düşünebilirsiniz.