em ve i Etiketleri

<em> etiketi yazılarımızın italik (yatık şekilde) yazılmasında kullanılan etikettir. <i> etiketi de italik yazar. İkisinin birbirinden farkı yoktur.

strong ve b Etiketleri

< strong > etiketi yazıların kalınlaştırılmasında kullanılır. <b> etiketi de yine kalınlaştırılma için kullanılır.

s ve u Etiketleri

< s > etiketi yazıların üstünü çizili hale getirmemizi sağlar, İngilizce’de Strike kelimesinin kısaltmasıdır , < strike > şekilde kullanımı da vardır. Ama HTML5 bu etiket yazımını desteklememektedir , onun yerine < del > etiketi kullanılır. < u > etiketi yazıların altını çizmemizi sağlar.

center Etiketi

< center > etiketi yazılarımızı ortalamak için kullanılır. HTML5'de bu etiketi desteklemez , bu etiket yerine CSS kodları ile ortalamalar yaparız.

sup ve sub Etiketleri

< sub > İngilizce'de subscript anlamına gelmekte olup yazıları altyazı şeklinde yazmamızı , < sup > etiketi ise superscript anlamına gelip yazıları üstyazı şeklinde yazmamızı sağlar.

big ve small Etiketleri

< small > etiketi yazıları küçük yazmak için kullanılır. < big > etiketi yazıları büyük yazmak için kullanılır.

tt Etiket

< tt > etiketi daktilo tipinde yazı yazmamızı sağlar , İngilizce'de Teletype kelimesinin kısaltmasıdır.

hr ve br Etiketleri

< br > ve < hr > etiketleri boş etikete dahildir. Her zaman tek etiket şeklinde yazılırlar ( < br  /> , < hr /> ) .

< br/ > etiketi satır boşluğu oluşturmak için kullanılır. <hr /> etiketi ise bir satır yatay çizgi oluşturmak için kullanılır.

cite ve abbr Etiketleri

< cite > etiketi alıntı metinler eklemek için kullanılır. < abbr > etiketi kısaltma kullanmamıza yarar.

dl, dt ve dd Etiketleri

< dl > etiketi tanım listeleri oluşturmak için kullanılır. < dt > etiketi tanım listesinin elemanlarını oluşturmak için kullanılır. < dd > etiketi ise tanım liste elemanlarını tanımlar.

ol, ul ve li Etiketleri

Yazılarımızda liste şeklinde içerikler üretmek için bu etiketler kullanılır.< ol > etiketi sıralı liste oluşturmamızı, < ul > etiketi ise sırasız liste oluşturmamızı ve < li > etiketi ile bu liste türlerinin içerisine elemanlar eklemek için kullanılır.

 

Last modified: Friday, 24 May 2024, 8:08 AM