table , td ve tr Etiketleri

Tablo oluşturmada kullanılan temel etiketler < table > , < td > ve < tr >'dir. < tr > etiketi tabloda ki satırı belirtmektedir. < td > etiketi ise tabloda ki sütunu belirtmektedir.

Border parametresi tablomuzun çerçeve kalınlığını belirtir. Border parametresinin değeri piksel cinsinden ölçülür.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 10:22 AM