HTML'de stil vermek için "style" parametresi kullanılır.

HTML Arkaplan Rengi | background-color

Background-color niteliğinin değeri olarak , renk kodu veya ingilizce renk isimleri girilebilir. 

örnek verilecek olursa: <p style="background-color:blue;">İkinci paragraf.</p> paragrafın arka plan rengi mavi olacak.

HTML YAZI RENGİ | color

HTML etiketi içerisinde ki yazının rengini belirlemek için kullanılır. Color niteliğinin değeri olarak , renk kodu veya ingilizce renk isimleri girilebilir. Şu şekilde yazılabilir.

<p style="color:blue;">Mavi Renkli Yazı</p>

HTML YAZI KARAKTERLERİ | font-family

 yazı karakterini belirlemek için kullanılır. Font-family niteliğinin değeri olarak , yazı karakterlerinin isimleri girilir.

HTML YAZI BOYUTU | font-size

HTML etiketi içerisinde ki yazının boyutunu belirlemek için kullanılır. Font-size niteliğinin değeri olarak , piksel , yüzde gibi ölçü birimleri ile oluşturabilirsiniz.

örnek <p style="font-size:small;">Küçük Yazı</p>

HTML METİN HİZALAMASI | text-align

yazının hizasını belirlemek için kullanılır. Text-align niteliğinin değeri olarak , center , left , right , justify , initial gibi değerler girebilirsiniz.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 10:40 AM