CSS NEDİR?

 CSS'in açılımı "Cascading Style Sheets." cümlesinin baş harflerinden almaktadır ve dilimizde Basamaklı Stil Şablonları anlamına gelmektedir. CSS , HTML kodlarının sitemizde nasıl görüntüleneceğini belirler. Web sitesi dizayn etmede kullanırlar. Dinamik bir dil olmamakla beraber , betik bir dildir CSS. 

HTML kodlarına CSS 3 farklı şekilde eklenebilir ;

  • Satır içi (Inline) ; HTML etiketlerinin içerisinde style parametresi kullanarak
  • Dahili (Internal) ; HTML'deki < head > etiketleri arasında < style > etiketi kullanarak
  • Harici (External) ; Harici bir CSS dosyası kullanarak.

Dahili CSS | Internal

Dahili CSS ekleme , tek bir HTML sayfasının stilini belirlemek için kullanılır. HTML sayfamızda ki < head > etiketi içerisine < style > etiketi eklenir ve bu etiketin arasına CSS kodlarımızı yazarız.

Harici CSS | External

Harici CSS , birden çok HTML sayfalarına stil tanımlamak için kullanılır. Harici CSS dosyası, birden çok HTML dosyasında kullanılacağı için , yaptığınız herhangi bir değişiklik tüm sayfalara etki edecektir.Harici stil sayfası kullanmak için, HTML sayfasının < head > bölümüne dahil ederiz. CSS kodlarımız uzantısı .css olan ayrı bir dosyada tutulur.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 11:05 AM