Blok Türündeki Etiketler (Block-level Elements)

Blok etiketlerini genel tanımlamak gerekirse, blok türünde ki bir etiket  her zaman yeni bir satırda başlar ve olduğu alandaki tüm genişliği alır. Bu blok etiketlerinden en önemlisi Div etiketleridir. Div etiketi blok türündeki bir etikettir. Her yeni bir div , yeni bir alanı belirler.

Div Kullanımı

Div etiketi genellikle diğer HTML etiketleri için kapsayıcı(container) olarak kullanılır. Div etiketinin kendine özel parametreleri yoktur lakin en çok id, class ve style parametrelerini kullanır. CSS ile birlikte kullanıldığında, < div > etiketi içerik bloklarını biçimlendirmek için kullanılabilir.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 11:09 AM