HTML sınıfları , aynı sınıf adına sahip öğeler için eşit stiller tanımlamak için kullanılır. Dolayısıyla , aynı sınıf niteliğine sahip tüm HTML etiketleri aynı biçime ve stile sahip olurlar.

Sınıflar html etiketleri içerisinde "class" parametresi ile tanımlanır. İstediğimiz her HTML etiketine sınıf verebiliriz. Bu etiketlere birden fazla sınıfta verilebilir bir sınırlama söz konusu değil. Başında nokta olduğunda class (sınıf) tanımlanmış olur. 

Last modified: Friday, 24 May 2024, 3:05 PM