ID (identification), sistemin bizleri tanıyabilmesi ve kim olduğumuzu anlayabilmesi için kullanılan bir nevi kimlik'tir. HTML'de ID kullanımı da bu amaçla kullanılmaktadır. ID niteliği , bir HTML etiketi için benzersiz bir kimlik belirtir. Yani o etiket HTML belgesinde benzersiz olmalıdır. ID'ler HTML'de id parametresi ile tanımlanır. CSS'te ise ID'ler "#" işareti ile çağrılır.

ID ve CLASS arasındaki farklar nelerdir ?

ID'ler benzersiz olmalıdır, yani bir html etiketine yönelik yaptığımız bir etki sadece ona ait olmasını istiyorsak ID ile tanımlarız. Ama aynı etkiyi birden fazla etikette göstermek istiyorsak Class ile tanımlarız. Kısaca farkları bu diyebiliriz.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 3:21 PM