Iframe Nedir ? Iframe etiketi HTML sayfamızda, herhangi bir web sitesini gömmemize yaramaktadır.Eski bir teknik olsa da, yinede bazı yerlerde kullanım ihtiyacı doğmaktadır. < IFrem > etiketi ile bir Iframe tanımlanır.

Iframe - Yükseklik ve Genişlik Ayarları

Iframe boyutunu belirlemek için height ve width parametreleri kullanılır. Yükseklik ve Genişlik değerleri varsayılan olarak piksel cinsinden belirtilir, ancak bunlar yüzde cinsinden de ("% 80" gibi) olabilir.

Iframe - Border(Çerçeve) Kaldırma

Varsayılan olarak Iframe çerçeveli (border) olarak gelir. Bu çerçeve kalınlığını kaldırmak veya düzenlemek için CSS kullanmak gerekir.

Border(Çerçeve) Kaldırma

Çerçeve kalınlığını kaldırmak için style parametresi içerisine border:none; kodunu yazmamız yeterlidir.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 3:47 PM