Dosya yolu bir dosyanın bir web sitesinin klasör yapısındaki konumunu açıklar. Basit bir konu gibi görünse de , HTML'e yeni başlayan kişilerin dosya yolu yapısını öğrenmesi gerekmektedir. Peki bu dosya yolları nerede kullanıyoruz ?

İmg etiketi ile sitemize  resim eklediğimiz de, src parametresine bir resim yolu veririz ki , img etiketi hangi resmi göstermek istediğini bilsin. Dosya yolu burada işimize yaramaktadır.Dosya yolları web siteleri , resimler ,javascript dosyaları ,css dosyaları gibi harici dosyalara bağlanırken kullanılır.

Yol Açıklama
< img src="logo.jpg" /> logo.jpg geçerli sayfayla aynı klasörde bulunur
< img src="resimler/logo.jpg" /> logo.jpg geçerli klasördeki  resimler klasöründe bulunur
< img src="/resimler/logo.jpg" /> logo.jpg, geçerli web'in kökündeki resimler klasöründe bulunur
< img src="../logo.jpg" /> logo.jpg, geçerli klasörden bir seviye yukarı olan klasörde bulunur

Absolute File Paths (Mutlak Dosya Yolu)

Genelde ingilizce ismi ile kullanılan bu yöntem, bir dosyanın tam url adresini barındırmaktadır.

Relative File Paths (Göreceli Dosya Yolu)

Göreli bir dosya yolu, geçerli sayfaya göre bir dosyayı gösterir.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 4:13 PM