Sitelerde ki formlar yardımıyla kullanıcı ile etkileşim sağlanıyor, kullanıcıdan veriler alınıyor ve işleniyor. Bir siteye giriş yaparken, bir sipariş verirken neredeyse tüm etkileşimlerde formlar kullanılmaktadır.

Form Etiketi

HTML'de form oluşturmak için " form " etiketini kullanırız daha sonrasında içine form elemanları yazarız. Bu form elemanları metin kutuları,seçim kutuları, onay kutuları, radyo düğmeleri, gönderme düğmeleri vb. farklı türde öğeler bulunur.

Input Etiketi

Input etiketi , form etiketinin en önemli elemanıdır. < input > etiketi, type parametresine bağlı olarak  farklı çeşitli şekillerde görüntülenir.

Tür (Type) Açıklama
< input type="text" > Tek satırlık metin alanı oluşturur.
< input type="radio" > Bir radyo düğmesi tanımlar (birçok seçenekten birini seçmek için)
< input type="submit" > Gönder düğmesini tanımlar (formu göndermek için)

Metin Alanı (Input Fields)

HTML formlarda sıklıkla gördüğümüz tek satırlık metin alanlarını input etiketinin type parametresine text değerini vererek oluşturuyoruz.

label Etiketi

 label etiketi, birçok form elemanı için bir etiket tanımlar. Ayrıca çok küçük bölgelere (radyo düğmeleri veya onay kutuları gibi) tıklamakta zorluk çeken kullanıcılara da yardımcı olur.

Radyo Düğmeleri (Radio Buttons)

Radyo düğmeleri kullanıcının sınırlı sayıda seçenekten bir tanesini seçmesine olanak tanır. Bu etiket kullanıcıya sunulan seçenekten bir tanesini seçmesini sağlar ve HTML Formlarda sıklıkla kullanılan bir etikettir.

Onay Kutuları (Checkboxes)

Onay kutuları yani "Checkboxes" kullanıcının sınırlı sayıdaki seçeneklerden bir veya birden fazlasını seçmesine yaramaktadır.

Gönder Düğmesi (Submit Button)

 input type=" submit"  form verilerini form işleyicisine göndermek için bir düğme tanımlar.

Form Action Parametresi

Formun gönder butonuna basıldığında formdaki verilerin hangi sayfaya gideceğini belirtir.

Form etiketine ait parametreler ;

Parametre Açıklama
accept-charset Gönderilen formda kullanılan karakter kümesini belirtir (varsayılan: sayfa karakter seti).
action Formun nereye gönderileceği bir adres (url) belirtir (varsayılan: gönderen sayfa).
autocomplete Tarayıcının formu otomatik olarak doldurup doldurmayacağını belirtir (varsayılan: açık).
enctype Gönderilen verilerin kodlamasını belirtir (varsayılan: url kodludur).
method Formu gönderirken kullanılan HTTP yöntemini belirtir (varsayılan: GET).
name Formu tanımlamak için kullanılan bir ad belirtir
novalidate Tarayıcının formu doğrulamaması gerektiğini belirtir.
target Action özelliğinde adresin hedefini belirtir (varsayılan: _self).
Last modified: Friday, 24 May 2024, 4:38 PM