HTML'deki Form Elemanları ;

 • input 
 • label 
 • select 
 • textarea
 • button
 • fieldset
 • legend
 • datalist
 • output
 • option
 • optgroup

HTML < input > Etiketi

HTML'de en sık kullanılan form elemanlarından biride "input" etiketidir. "input" form elemanı "type" parametresine aldığı değer ile farklı şekillerde görünebilir.

HTML < select > Etiketi

HTML'de listeden bir öğe seçilmesini istediğimiz durumlarda "select" etiketi kullanılır. Listeye eleman eklemek için  option etiketi kullanılır. Listelerde gördüğümüz aynı mantık ile liste içindeki elemenları "option" etiketi ile belirleriz.

Çoklu Seçim Listesi 

HTML'de select  etiketini kullanırken çoklu seçim yapmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için "select" etiketine "multiple" niteliği eklenmelidir.

HTML < textarea > Etiketi

HTML'de "textarea" etiketi çok satırlı metin girişi sağlar. Kullanıcıdan uzun karakterleri veriler almak için kullanılır.

HTML < fieldset > ve < legend > Etiketleri

HTML'de "fieldset" etiketi , bir formdaki ilgili verileri gruplamak için kullanılır. "legend" etiketi ise "fieldset" öğesi için bir başlık tanımlar.

HTML < datalist > Etiketi

HTML'de "datalist" etiketi, bir "input" etiketi için önceden tanımlanmış seçeneklerin bir listesini verir. Kullanıcılar, veri girerken önceden tanımlanmış seçeneklerin bir açılır listesini göreceklerdir.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 4:55 PM