Text (Metin)

HTML "input" etiketinin type parametresine "text" yazdığımız zaman tek satırlık bir metin giriş alanını tanımlar.

Password (Şifre)

HTML "input" etiketinin type parametresine "password" yazdığımız zaman tek satırlık bir şifre giriş alanını tanımlar.

Submit (Gönder)

HTML "input" etiketinin type parametresine "submit" yazdığımız zaman form verilerini form işleyiciye göndermek için buton oluşturur.

Reset (Sıfırlama)

HTML "input" etiketinin type parametresine "reset" yazdığımız zaman tüm form değerlerini varsayılan değerlerine sıfırlayacak bir buton oluşturur.

Color (Renkler)

HTML "input" etiketinin type parametresine "color" yazdığımız zaman bir renk içermesi gereken metin alanı oluşturur.Tarayıcı desteklemesine bağlı olarak, metin alanında bir renk seçici görünebilir.

Date (Tarih)

HTML "input" etiketinin type parametresine "date" yazdığımız zaman tarih seçilen bir metin alanı oluşturur.Tarayıcı desteklemesine bağlı olarak, metin alanında bir tarih seçim alanı görünebilir.

File (Dosya Seçimi)

HTML "input" etiketinin type parametresine "file" yazdığımız zaman dosya yüklemeleri için "Gözat" düğmesi oluşturur ve kullanıcının dosya yüklemesini sağlar.

Number (Sayı)

HTML "input" etiketinin type parametresine "number" yazdığımız zaman metin alanından sadece sayı girmesini sağlarız ve başka türde karakter girilemez."min" ve "max" parametreleri kullanılarak , kullanıcıdan bu değer aralığında bir sayı girmesini sağlayabiliriz.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 5:15 PM