readonly parametresi

HTML Formlarda "readonly" parametresi , yazıldığı form öğesini sadece "okunabilir" yapmaktadır ve değiştirilemez ama kopyalanabilir, seçilebilir. Form gönderildiğinde , bu değerde gönderilir. Herhangi bir input etiketinin içerisine direk parametre şeklinde yazılabilir ve hiç bir nicelik almasına gerek yoktur.

disabled parametresi

HTML Formlarda "disabled" parametresi, yazıldığı form öğesinin değiştirilemez,seçilemez ve düzenlenemez olmasını sağlar. 

size parametresi

HTML Formlarda "size" parametresi, yazıldığı form öğesinin karakter cinsinden görünür genişliğini belirtir.

maxlength parametresi

HTML Formlarda "maxlength" parametresi, yazıldığı form öğesinin izin verilen maksimum karakter sayısını belirtir.

min ve max parametresi

HTML Formlarda "min ve max" parametreleri, yazıldığı form öğesinin minimum ve maksimum değerleri belirtir. Bu parametreler  bazı input türleriyle çalışır: number, range, date, datetime-local, month, time ve week.

multiple parametresi

HTML Formlarda "multiple" parametresi, yazıldığı form öğesinin birden fazla değer girmesine izin verir.

placeholder parametresi

HTML Formlarda "placeholder" parametresi, yazıldığı form öğesinin beklenen değerini (örnek bir değer veya beklenen biçimin kısa bir açıklaması) açıklayan kısa bir ipucu belirtir.Kısa ipucu, kullanıcı bir değer girmeden önce giriş alanında görüntülenir. Placeholder parametresi ayrıca şu form girdi türleri ilede çalışır : text, search, url, tel, email, and password.

required parametresi

HTML Formlarda "required" parametresi, yazıldığı form öğesinin doldurulmasının zorunlu olduğunu belirtir.Genellikle formlarda doldurulmasını kesin istediğimiz durumlarda kullanırız, kullanıcı bu alanı doldurmadı ise formu gönderemez.

Last modified: Friday, 24 May 2024, 5:19 PM