CSS'de Seçiciler çok önemli bir konudur ve dikkatle takip etmenizi öneririz. CSS seçicilerstil vermek istediğiniz HTML etiketlerini "bulmak" veya başka bir değiş ile "seçmek" için kullanılır. CSS'de Seçici türlerini 5 gruba ayırabiliriz :

  • Basit Seçiciler (Simple Selectors) : id , class , etiketler.
  • Combinator Seçiciler  : elementler arasındaki ilişkiye göre.
  • Sözde Sınıf Seçiciler (Pseudo-class Selectors) : belirli bir duruma göre
  • Sözde Elemen Seçiciler (Pseudo-elements Selectors) : bir etiketin belirli bir bölümünü seçmek,
  • Öznitelik Seçiciler (Attribute Selectors) : etiketlerin parametrelerine göre.

Bu dersimizde seçiciler konusuna en temelden giriş yapacağız.

CSS Etikete Göre Seçme

CSS'de HTML etiketine göre seçici tanımlamak için, etiketin ismini kullanmamız yeterlidir.

p {
text-align: center;
color: blue;
}

Bu örnekte, tüm "p" etiketleri içerisindeki yazıların renkleri mavi ve ortalanmış olacaktır. 

CSS ID'ye Göre Seçme

CSS'de HTML etiketlerinin parametresi olan "id" ye göre seçici tanımlanaiblir.CSS ID seçici, belirli bir etiketi seçmek için bir HTML etiketinin id parametresini kullanır.

HTML derslerinden hatırlayacağınız gibi, bir etiketin kimliği bir sayfa içinde benzersizdir, bu nedenle ID seçici, benzersiz bir öğe seçmek için kullanılır!

Bknz : HTML Dersleri 12 – ID Kullanımı

Belirli bir ID parametresine sahip etiketi seçmek için,kare (#) işareti kullanılır ve ardından etiketin ID değeri yazılır.

#ders {
text-align: center;
color: blue;
}

Not : HTML'de ID değerleri numara ile başlayamaz.

CSS Class'a Göre Seçme

CSS'de HTML etiketlerinin parametresi olan "class"a göre seçici tanımlanaiblir.CSS Class seçici, belirli bir etiketi seçmek için bir HTML etiketinin class parametresini kullanır.

Bknz : HTML Dersleri 11 – Sınıflar (Classes)

Belirli bir sınıfa sahip etikterleri seçmek için, bir nokta (.) işareti ve ardından sınıf adını yazılır.

.ortala {
text-align: center;
}

CSS ile seçtiğimiz sınıfın sadece belirli etiketlerde çalışmasını belirleyebiliriz.

p.ortala {
text-align: center;
}

Örnekte görüldüğü üzere "ortala" sınıfı, sadece etiketi olup class değeri  "ortalama" olanlarda çalışacaktır.

CSS Evrensel Seçici

CSS'de Evrensel seçici (*) sayfadaki tüm HTML etiketlerini seçer. Seçici ifadesi olarak yıldız (*) kullanılır. Evrensel denmesinin sebebide tüm etiketleri seçmesindendir.

* {
text-align: center;
color: red;
}

Örnekte HTML kodları içerisindeki tüm etiketlerin yazı rengi kırmızı ve ortalanmış olacaktır.

CSS Grup Seçici

CSS Grup Seçici, aynı stil tanımlarına sahip tüm HTML etiketlerini seçer. Birden fazla etikete aynı stili vermek için kullanılır ve etiketler arası virgül ile ayrılır.

h1, h2, p {
text-align: center;
color: blue;
}

Örnekte görüldüğü gibi, h1 , h2 ve p etiketlerini toplu seçerek stillerini tanımladık.

Last modified: Monday, 27 May 2024, 12:35 PM