CSS "height" ve "width" özellikleri , bir etiketin yüksekliğini ve genişliğini ayarlamak için kullanılır.Yükseklik ve genişlik özellikleri, dolgu, kenarlıklar veya kenar boşlukları içermez. Etiketin dolgusu, kenarlığı ve kenar boşluğu içindeki alanın yüksekliğini / genişliğini ayarlar.Yükseklik ve genişlik özellikleri aşağıdaki değerlere sahip olabilir:

  • auto : Varsayılan değerdir. Tarayıcı, yüksekliği ve genişliği hesaplar
  • length : px, pt, cm gibi ölçüler
  • : yüzdelik dilim olarak ifade edilebilir
  • initial : Yüksekliği / genişliği varsayılan değerine ayarlar
  • inherit : Üst etiketten miras alır.

CSS Height ve Width Kullanımı :

div {
height: 200px;
width: 50%;
background-color: blue;
}

max-width ve min-width

CSS max-width Kullanımı :

p.ex1 {
max-width: 150px;
}

CSS min-width Kullanımı :

span {
background-color: yellow;
}
 
span.ex1 {
min-width: 500px;
display: inline-block;
}

max-height ve min-height

CSS max-height Kullanımı :

span {
background-color: yellow;
}
 
span.ex1 {
min-width: 500px;
display: inline-block;
}

CSS min-height Kullanımı :

 
 
 
 
p.ex1 {
max-height: 50px;
overflow: auto;
}