CSS'de "outline" özelliği, etiketin "öne çıkmasını" sağlamak için, etiketin sınırları dışında çizilen bir çizgidir.

CSS outline özelliği

CSS, aşağıdaki "outline" özelliklerine sahiptir:

 • outline-style
 • outline-color
 • outline-width
 • outline-offset
 • outline

CSS Outline ve Border Arasındaki Fark Nedir ?

"Outline", özelliği ile "border" özelliği farklıdır! Border özelliğinden farklı olarak, outline etiketin kenarlarının dışına çizilir ve diğer içeriklerle çakışabilir. Ayrıca, outline, etiketin boyutunun bir parçası değildir , etiketin toplam genişliği ve yüksekliğini etkilemez.

outline-style 

CSS'de outline-style özelliği, outline stilini belirtir ve aşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:

 • dotted
 • dashed
 • solid
 • double
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
 • none
 • hidden
p {outline-color:red;}
 
p.dotted {outline-style: dotted;}
p.dashed {outline-style: dashed;}
p.solid {outline-style: solid;}
p.double {outline-style: double;}
p.groove {outline-style: groove;}
p.ridge {outline-style: ridge;}
p.inset {outline-style: inset;}
p.outset {outline-style: outset;}

Not: Diğer outline özelliklerinin hiçbiri , outline-style özelliği ayarlanmadıkça çalışmayacaklardır !

outline-width

CSS'de "outline-width" özelliği, dış hattın genişliğini belirtir ve aşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:

 • thin (1px)
 • medium (3px)
 • thick (5px)
 • Özel Boyut (in px, pt, cm, em, v.b.)
p.ex1 {
border: 1px solid black;
outline-style: solid;
outline-color: red;
outline-width: thin;
}
 
p.ex2 {
border: 1px solid black;
outline-style: solid;
outline-color: red;
outline-width: medium;
}
 
p.ex3 {
border: 1px solid black;
outline-style: solid;
outline-color: red;
outline-width: thick;
}
 
p.ex4 {
border: 1px solid black;
outline-style: solid;
outline-color: red;
outline-width: 4px;
}

outline-color

CSS'de "outline-color" özelliği, dış hattın rengini ayarlamak için kullanılır.

p.ex1 {
border: 2px solid black;
outline-style: solid;
outline-color: red;
}
 
p.ex2 {
outline-style: solid;
outline-color: #ff0000; /* kırmızı*/
}
 
p.ex3 {
outline-style: solid;
outline-color: rgb(255, 0, 0); /* kırmızı*/
}

CSS Outline Kısa Kullanımı

CSS'de "outline" özelliğinin kısa kullanımı mevcuttur, kısa kullanım için ;

 • outline-width
 • outline-style (gerekli)
 • ​outline-color

özelliklerinin yazılması gerekmektedir.

"Outline" özelliği için , yukarıdaki listeden bir, iki veya üç değer belirtilmelidir. Değerlerin sırası önemli değil.

p.ex1 {outline: dashed;}
p.ex2 {outline: dotted red;}
p.ex3 {outline: 5px solid yellow;}
p.ex4 {outline: thick ridge pink;}

outline-offset

CSS'de "outline-offset" özelliği, bir etiketin dış hattı ile kenarları arasına boşluk ekler. Bir etiket ile dış hattı arasındaki boşluk saydamdır.

 
 
 
 
p {
margin: 30px;
background: yellow;
border: 1px solid black;
outline: 1px solid red;
outline-offset: 15px;
}